Restoratif Tedavilerde Dijital Tarama Kayıtlarının Önemi

Protetik restorasyonların başarısı, marjinal ve internal uyum derecelerine bağlıdır. Bahsedilen uyum parametrelerinin klinik olarak kabul edilebilir nitelikte olması için alınan ölçünün net olması gerekmektedir. Genel diş hekimliği pratiğinde sıklıkla kullanılan konvansiyonel ölçü materyalleri bu açıdan yeterli olmakla birlikte birtakım kısıtlılıklara sahiptirler.

Ölçü materyalindeki boyutsal değişiklikler, düşük yırtılma dayanımı, marjinlerin (kenarların) tam olarak aktarılamaması ve hava kabarcığı kalma riski bu sorunlar arasında en sık rastlanılanlardır. Bunun yanı sıra konvansiyonel ölçü yöntemi, uygulayıcıya yönelik hassasiyete de sahip olduğu için hata yapmaya müsait bir karakterdedir.

Bahsedilen nedenlerle düşük kalitede elde edilen ölçüler, düşük uyuma sahip restorasyonların üretimine sebep olacaktır. Bu da hastanın ağzından alınan ölçünün kalitesini düşürdüğü için yapılan restorasyonun da uzun dönemde başarısızlıkla sonuçlanmasının önünü açacaktır.

Dijital tarama sistemleriyle elde edilen kron restorasyonların marjinal ve internal uyumlarının daha başarılı bulunma sebeplerinin, laboratuvar aşamalarının azalması, standardizasyonun arttırılması ve üretim prosedürünün tekrarlanabilir nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu sebeplerden ötürü Klinik45’de iki adet farklı tarama cihazıyla (3shape ve iteroscanner) tüm kayıtlarımızı dijital olarak almaktayız. Alınan bu kayıtları dijital iş akışıyla çalıştığımız seçkin laboratuarlara veri kaybı yaşanmadan göndermekte ve hem estetik hem fonksiyonel olarak en iyi diş tasarımını yapmayı hedeflemekteyiz.

Kaleme Alan
Dr. Cem Türkyılmaz – Periodontoloji Uzmanı

Geri
WhatsApp
Messenger
E-posta
YouTube
Instagram